تسمه دینام

تسمه دینام (Ribbed Belt) یا تسمه پروانه قطعه ای حیاتی در خودرو است.

وظیفه تسمه دینام انتقال قدرت از موتور به قطعاتی مانند سیستم تهویه، پروانه، واتر پمپ و قطعاتی دیگر را دارد.

این تسمه هر 20000 کیلومتر رانندگی باید تعویض گردد.

نشانه های خرابی

  • صدای تقه خودرن به خودرو در سرعت های بالا 80 کیلومتر در ساعت
  • چرب شدن تسمه
  • ترک خوردن و پارگی تسمه
  • درست عمل نکردن سیستم تهویه
  • درست عمل نکردن پروانه
  • عدم تعادل فرمان در سرعت های بالای 80 کیلومتر در ساعت

مشاهده همه 2 نتیجه