زمان تعویض تسمه تایم

عموما پارگی تسمه تایم ، بدون هیچ هشداری از قبل ،اتفاق می افتد .

زمانی که بدون مشکل خاصی در حال رانندگی هستید ، ناگهان اتومبیل شما از حرکت می ایستد و دیگر روشن نمی شود .در این حالت به احتمال زیاد ، تسمه تایم ،پاره شده است.

پارگی تسمه تایم در صورتی که زمان بندی میل سوپاپ و تسمه به هم خورده باشد ، موجب آسیب جدی به سرسیلندر، سوپاپها و میل سوپاپ می گردد که هزینه زیادی را متحمل خواهید شد .

در صورتی که تسمه تایم اتومبیل شما خراب شده یا ترک دارد (که البته تا باز و با دقت دیده نشود قابل تشخیص نیست) ،بدون وقفه ،تسمه تایم اتومبیل خود را در اولین فرصت عوض کنید.(برندهای معتبر برای تسمه تایم اتومبیلهای کیا و هیوندای)

البته با مراجعه به دفترچه راهنمای خودرو ، زمان استاندارد تعویض تسمه تایم ، مشخص شده است .این زمان به طور معمول برای رانندگی در شرایط عادی ، حدود 60 هزار کیلومتر می باشد.

نظرات
دیدگاه خود را بنویسید!