شلنگ پائین رادیاتور موهاوی (254122J800) – جنیون پارت